Info o mně

 • jsem absolventka klasického gymnázia Lesní čtvrt ve Zlíně a pomaturitního nadstavbového studia v oboru Ženská sestra tamtéž

 • absolventka specializačního studia – Akutní stavy v gynekologii a porodnictví NCONZO Brno
 • absolventka kombinovaného bakalářského studia oboru Porodní asistence na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • v porodní asistenci působím od r. 1989 jsem pracovala 29 let v KNTB Zlín převážně na oddělení porodního sálu (15 let), oddělení šestinedělí a rizikového těhotenství (10let), tam také nadále působím na DPP  
 • od r. 2006 v tzv. souběhu s nemocniční praxí pořádám předporodní kurzy: „Přivádíme děti na svět beze strachu“, skupinové i individuální přípravy, fyzickou přípravu zaměřenou na dech k porodu a fyzickou přípravu ve slané vodě, pro maminky po porodu aktivační cvičení pánevního dna, laktační poradenství
 • od 2018 nabízím  jako privátní komunitní porodní asistentka také  poporodní návštěvní službu domácím prostředí klientek s laktačním poradenstvím
 • preferuji komplexní přístup k ženě a dítku, tradiční dovednosti porodních asistentek, pracuji s homeopatií, Bachovými esencemi.
 • od roku 2012 spolupracuji s Homeopatickou lékařskou asociací (HLA) a  webem www.svethomeopatie.cz, kde je mimo jiné pro maminky bezplatná, zcela anonymní poradna porodní asistentky; jsem lektorkou HLA.
 • KURZY, SEMINÁŘE, KONFERENCE
  • 2005-2013 - cyklus seminářů a praktických kurzů o tradičním porodnickém umění pro porodní asistentky – Porodní asistentkou v EU- Barbara Kosfeld
  • 2004 – Porody do vody (ČAPA) 
  • 2005 – KTG v praxi porodní asistentky (KNTB Zlín)- MUDr. Pavla Brychtová Ph.D
  • 2006 – Herbální medicína, bazální stimulace(ČKPA), 2006 – Současné trendy v rekonstrukční pánevní chirurgii
  • 2006 – Moderní perinatologie, screening , mezioborová spolupráce(ČKPA)
  • 2006 – Porodní poranění (ČKPA) 
  • 2007 – Přehled léčby diabetu pro gynekologii a porodnictví(ČKPA)
  • 2006 – Klimakterium (ČKPA)
  • 2008 – Aromaterapie a její využití v dotekových technikách v péči oženu a dítě –  PaedDr. Zbyněk Šedivý
  • 2009 – Využití aromaterapie při péči o ženu a dítě na porodním sále a na oddělení šestinedělí – Ing. Eva Kopasová
  • 2009 – Autismus a výživa (ČKPA)
  • 2010 – Psychologie porodu – Mgr. Michaela Mrowetz
  • 2010 – Základy homeopatie pro porodní asistentky  I.– MUDr. Eva Kettmannová
  • 2011 – Těhotenství jako šance pro dítě a okolí – některé pohledy prenatální psychologie – PhDr. Yvonna Lucká
  • 2011 – Otočení pyramidy prenatální péče – Prof. Kypros  Nicolaides,  Mudr.  Israq Dhaifalah Ph.D.
  • 2011 – Pevné objetí a rodinný systém – PaedDr .Zbyněk Šedivý , Mgr. Jana Večeřová, Ing Eva Kopasová
  • 2011 – Homeopatie pro porodní asistentky  I.– MUDr. Eliška Bartlová, 2012 – Celostní péče o ženu a novorozence (SPAK)
  • 2012 – Homeopatie pro porodní asistentky II. – MVDr. Michaela Švaříčková
  • 2011-2012 – Homeopatická terapie v každodenní praxi zdravotníka HLA
  • 2012 – Řešení obtíží při kojení v prvních dnech po porodu – Pavlína Kallusová
  • 2012 – Kurz péče o nezralé novorozence Praha - Nedoklubko
  • 2013  - Fyziologický porod – teorie a praxe – Michael Odent (Brno)
  • 2014 – Výživa kojenců a malých dětí  - Lali 
  • 2015 –prof. Betty Anne Daviss – Seminář o vedení porodů koncem pánevním
  • 1998 – Kurz pánevního dna – Prim. MUDr. Skalka
  • 2013- Hluboký stabilizační systém -  PhDr. Poděbradská PhD
  • 2014 – Využití Bachovy terapie v porodní asistenci – Mgr. Zuzana Sommer
  • 2015 – Tajemství ženského pánevního dna - Marta Sahani Skálová
  • 2015 – Pánevní dno –  Ing. Vanda Casková
  • 2015-2017 – dvouletá škola francouzské homeopatie Základy homeopatie  I. a II. CEDH (Středisko vzdělávání a rozvoje homeopatie v Paříži)
  • 2015 – Certifikovaný kurz Bachova terapie – Mgr. Zuzana Sommer
  • 2016 – Motýlí masáže pro novorozence – Ing. Eva Kopasová
  • 2017 –Biochemie dle Dr. Schüßlera- Thomas Feichtinger
  • 2017 – Zdravé těhotenství, přirozený porod – Ingeborg Stadelmann
  • 2017 – Porodnictví a porodní asistence jako reflexe stavu společnosti – konference UPOL
  • 2017 -2018 – Práce s traumatem, Vývojové krize – Mgr. Eva Pávková et Mgr. Margareta Šlemínová
  • 2018 – Kineziotaping pro porodní asistentky – Mgr. et Bc. Eva Smrkovsky
  • 2018 – Péče o novorozence – MUDr. Marcela Peremská, Věra Nováková, atd. 
  • 2018 – Kontinuální selekce rizika v práci porodní asistentky – lektor Barbora Kosfeld
  • 2018 Hormonální jógová terapie pro ženy dle Dinah Rodrigues lektor Yvona Švecová
  • 2018 – Kojení a laktace Praha Laktační liga
  • 2019 Bachova terapie level I. lektor Katarina Michel
  • 2019 – Novinky v porodní asistenci UPOL
  • 2020 – Certifikovaný kurz KTG za porodu – Mudr. Lukáš Hruban
  • 2020 –Seminář  Optimal Maternal Positioning, lektor Ginny Phang Davey
  • 2020 – Jak se odráží historicky používané praktiky v moderním výzkumu –lektor Barbora Kosfeld
  • 2022/5 Bachova terapie level II- lektor Katarina Michel
  • 2022 – Voda a hypnóza při porodu - lektor Barbora Harper
  • 2022 – Jak správně přečíst porod a následná ranná poporodní péče -lektor Barbora Kosfeld
  • 2022 – KISS syndrom
  • 2023 - Poruchy placenty KNTB Zlín
  • 2023 - Kongres integrativní medicíny - Gemini
  • 2023 - Mezinárodní kongres Zdraví Praha
  • 2023 - Péče porodní asistentky o ženu a dítě po porodu – UNIPA
  • 2023 – Neonatologické dny
 • moje práce je mým velkým koníčkem a celoživotní radostí
 • jsem vdaná za zábavného muže Evžena, hrdá maminka dvou dětí – dcery Elišky a syna Vojty, obě děti jsem porodila přirozeně a jsem tomu velmi ráda, vím dobře, jak posilující zkušenost je to pro maminku i dítě :-)